personen
Belgische geïnterneerden:
           
naam: omschrijving: locatie:
Henri Ameloot verbleef in de kampen van Gaasterland, Zeist en Harderwijk  
Armand van Ackeren staat op lijst 15; violist; treedt op in "Hotel Gaasterland" in Balk bij een voordrachtavond Lytse Side 1, Balk
Louis Adriaens staat op lijst 15; maakt een kistje waarin zijn naam en interneringsplaats Balk  
Benignus Beets pater, aalmoezenier, van het Augustijnenklooster aan de Academiestraat te Gent Beuckenswijksstraat, Sondel
IsiDoor Boen briefwisseling na de oorlog met de familie Luitzen de Vries in Balk Westeinde, Balk
Gregorius Josephus Bonne briefwisseling met zijn broer Lois Francois Bonne in Bruay in Frankrijk Sondel
Remy van Brabant staat op lijst 15 Bakhuizen
G van den Broeck foto verstuurd naar de familie Jacob Brouwer in Hemelum slagerij Brouwer, Hemelum
Bronckaert Hector foto verstuurd naar familie Groenhof in Balk, staat op lijst 15 Dubbelstraat Balk
Brunyel uit Helleberg partuur 1 bij kaatswedstrijd op 8 augustus 1915 te Sondel  
Alfons Buedts staat op lijst 15; is overgeplaatst naar Harderwijk en krijgt daar een briefkaart van Louis Calottens
Edmond Bulckens was werkzaam als typograaf bij drukkerij Hoekstra in Balk; overgeplaatst naar Harderwijk drukkerij Hoekstra, Balk
Henri van den Bussche brief en foto's gestuurd naar de familie Luinenburg in Wijckel  
Frans Lodewijk Calottens vanaf 1917 werkzaam bij de scheepshelling "De Hoop"in Workum  
Louis L. Calottens is geïnterneerd bij schoenmaker Jan Bandstra aan het Zuideinde te Workum  
Lucien Claeys staat op lijst 15, foto verstuurd naar de familie Jacob Brouwer in Hemelum slagerij Brouwer, Hemelum
Cyrille Coolens geïnterneerd in Kamp Gaasterland op 10 oktober 1914 en gerepatrieerd op 13 december 1918
Franciscus Cuypers staat op lijst 15, soldaat 3e regiment Jagers  
Albert Decastiaux partuur 1 bij kaatswedstrijd op 8 augustus 1915 te Sondel (uit Soignies)  
Piere Demal schrijver van een dagboek  
Delhalle uit Horreus partuur 2 bij kaatswedstrijd op 8 augustus 1915 te Sondel  
Frans Antoon van Dessel vanaf 1917 werkzaam bij de scheepshelling "De Hoop" in Workum  
Theophile Destrait maakt een scheerdoos en 3 naaidozen voor de kinderen van Anthoon Huisman uit Lemmer magazijn vd Meer te Rijs
Achille Dewulf schrijnwerker te Aartrijke onder Brugge; laat zijn naam achter bij bouw pastorie Wijckel  
  schrijft een briefkaart naar de postbode Jelle Bruinsma in Woudsend  
Victor (van) Dussart briefwisseling met de familie Wieger Draaijer, veehouder op Mirns  
Eduard D'hondt staat op lijst 15, foto met zijn broers en zusters  
Henri Duysburgh onderofficier uit Brussel (Vorst), Brusselsesteenweg 138 gaarkeuken Balk
Alfonse Frans laat zijn naam achter op het dakhout van zijn interneringsadres in Wijckel Jeen Hornstraweg 9, Wijckel
Gustave Geens staat op lijst 15; was geïnterneerd bij van der Goot in Sondel; schrijft kaart vanuit Balk  
Louis Geuten staat op lijst 15;  
Haelterman uit Grammont partuur 1 bij kaatswedstrijd op 8 augustus 1915 te Sondel  
Cyriel van der Helstraete werkzaam bij de familie Akkerman, klompenmakers te Sondel J. Boomsmastr. 56, Sondel
Gentil Herman foto verstuurd naar de familie Jacob Brouwer in Hemelum slagerij Brouwer, Hemelum
Antonius Joannes Janssens geïnterneerd Belgisch militair Interneringkamp te Rijs
Arthur Josephus de Lange trouwt in 1916 met Rink Hylkema uit Mirns  
Francois Leemans uitgebreide foto uitwisseling met de familie Jacob Brouwer in Hemelum slagerij Brouwer, Hemelum
Victor Emile LeSoille overleden op 17 april 1915 door verdrinking te Sondel en begraven in Sondel  
Hendrik van de Lijn kleinste Belg in Gaasterland  
Hendrik Luyckx zou de geschiedenis ingaan als de enige Belg die achterbleef Gaaikemastraat , Balk
Alfred Masscho geïnterneerd in kamp Rijs, later werkzaam bij Pieter Duijes de Vries in Warns  
Frans Nagels komisch voordrager; treedt op in "Hotel Gaasterland" in Balk bij een voordrachtavond Lytse Side 1, Balk
     
Ferdinand Panis staat op lijst 15; overlijdt op 24 mei 1917 in Sneek  
Massart uit Gilby partuur 2 bij kaatswedstrijd op 8 augustus 1915 te Sondel  
Francois Pauwels staat op lijst 15; zie www.europeana.nl  
Louis Pinte schrijft kaart naar horlogemaker Sikke Postma in Bakhuizen  
Alphonse Piron probeert in januari 1915 via Koudum te ontsnappen met twee andere Belgische militairen wachtpost Galamadammen
Pouleur uit Brussel partuur 2 bij kaatswedstrijd op 8 augustus 1915 te Sondel  
Jean Recolet trouwt met de dochter van zadelmaker Johannes Lukas uit Balk  
Alfred Victor Alphons Rentier trouwt in 1917 met Elske de Vreeze uit Bakhuizen  
Felix Saye staat op lijst 15; foto en een beschrijving van de reis van het gezin Saye naar Friesland fam. De Blaauw, Bakhuizen
Camille de Smet briefwisseling met de familie Wieger Draaijer, veehouder op Mirns  
Pieter Gommaar Torfs staat op lijst 15; bidprentje  
Omer Tuypens staat op lijst 15; maakt een kistje met houtsneewerk voor de familie Bouma in Hemelum  
Jan Frans Vandyck was werkzaam bij de freules op huize Rijs  
Alfred Louis VanHaver staat op lijst 15; is overleden te Rijs en begraven te Bakhuizen  
Jacobus Vermeylen staat op lijst 15; is met zijn vrouw geïnterneerd in Rijs  
Michaël Verreth zoon Alfons geboren op 15 april 1917 te Mirns en Bakhuizen  
Alfons Verstraeten staat op lijst geïnterneerden te Rijs  
Joseph de Veylder komisch voordrager; treedt op in "Hotel Gaasterland" in Balk bij een voordrachtavond Lytse Side 1, Balk
Albert Wauther geïnterneerd bij Van der Goot in Sondel, schrijft een briefkaart naar het Rode Kruis  
Francois de Winter werkzaam bij drukkerij Hoekstra te Balk, geïnterneerd bij van der Goot in Sondel Raadhuisstraat 32, Balk
Leon Jozef van Wonterghem staat op lijst 15; is overleden te Rijs en begraven te Bakhuizen  
Augustus Wouters geïnterneerd in het kamp in Oudemirdum met vrouw en 2 kinderen  
  officier van de lansiers: chevalier A. de Selliers de Moranville  
  luitenant van de wielrijders: Bouckma (Botman)  
     
foto's met onbekende personen
  blad 1 Belgen, blad 2 mobilisatie, blad 3 Belgen, blad 4 Belgen, blad 5 mobilisatie
     
geïnterneerde Belgen ambtshalve in- en uitgeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Gaasterland 1911-1920
Ackeren, Armand van deel 1 AB blad 27, met vrouw en twee kinderen; musicus, Mirns en Bakhuizen bij Schram; 6 feb 1917 - 15 mrt 1919
Aa, ?? van der deel 1 AB blad 30, met vrouw en 3 kinderen; kamp te Mirns en Bakhuizen; 19 nov 1917 - 15 mrt 1919
Boen, Isidoor deel 1 AB blad 241, met vrouw en 3 kinderen; chauffeur; Balk 181; 23 jan 1917 - 15 mrt 1919
Boem (Beem), Joannes Eduard deel 1 AB blad 242, met vrouw en 2 kinderen; rijwielhersteller; Nijemirdum 61; 3 feb 1917 - 115 mrt 1919
Berghe, Leopold deel 1 AB blad 243, met vrouw; 2e luitenant; ?? ; 5 febr 1917 - 15 mrt 1919
Bemelmann, Joseph deel 1 AB blad 244, met vrouw; slager; Oudemirdum 39; 10 febr 1917 - 15 mrt 1919
Bonne, Josephus Gregorius deel 1 AB blad 245, met vrouw en 2 kinderen; Sondel 20; - 15 mrt 1919
Brillo, Paulina (e.v. Baert) deel 1 AB blad 254, vrouw en twee kinderen; kamp te Mirns en Bakhuizen; 19 nov 1917 - 15 mrt 1919
Calewaerd, Michiel Gerard deel 2 CG blad 9, met vrouw en twee kinderen; bankwerker, Balk 80 (v. Swinderstraat 44); 25 jan 1917 - 15 mrt 1919
Castermans, Charles deel 2 CG blad 10, met vrouw en twee kinderen; tuinbouwer, Mirns en Bakhuizen 17c; 6 feb 1917 - 15 mrt 1919
Deveseleer, Petrus Josephus deel 2 CG blad 99, met vrouw en kind; fabrieksarbeider, Wijckel 127a; - 15 mrt en 24 sep 1919
Dessel, Frans Antoon van deel 2 CG blad 100, met vrouw en kind; meubelmaker, kamp te Rijs; 12 juli 1918 - 9 sep 1918
Frans, Alphonse deel 2 CG blad 152, met vrouw en 3 kinderen; schrijnwerker, Balk 382 (Dubbelstraat 13); 24 jan 1917 - 15 mrt 1919
Fré, Jozef de deel 2 CG blad 156, met vrouw en kind; spoorwegbediende, Balk 217 (Westeinde 21,22); ?? - 15 mrt 1919
Gampel, Francois Marie van deel 2 CG blad 225, met vrouw; brievengaarder; Oudemirdum 139; 3 feb 1917 - 18 jul 1919
Vandenbuleke, Petrus Johannes deel 2 CG blad 225, aalmoezenier; Oudemirdum 139; 10 feb 1917 - 18 jul 1919
Bolpaert, Petrus Johannes deel 2 CG blad 225, aalmoezenier; Oudemirdum 139; 10 feb 1917 - 18 jul 1919
Hubens, Georges deel 3 HJ blad 136, met vrouw; linnenhandelaar; Wijckel 7; 26 jan 1917 - 31 jan 1920
Hennesfet, Jean deel 3 HJ blad 137, met vrouw; landbouwer; Oudemirdum 18;
Kegel, Robert de deel 4 KM blad 40, met vrouw en kind; bloem??arbeider; interneringskamp 95; 8 okt 1918 - 18 jul 1919
Langlet, Dioganus Stephanus deel 4 KM blad 169, met vrouw en kinderen; electricien; Nijemirdum 112; 5 feb 1917 - 28 jul 1919
Lambert, Xavier deel 4 KM blad 170; met vrouw; fabrieksarbeider; Mirns en Bakhuizen 276; 6 feb 1917 - 28 jul 1919
Bermant, Marie deel 5 NR blad 28, met dochter, vrouw van H Noerdinger; Mirns en Bakhuizen 17b; 17 okt 1914 - 18 jul 1919
Orshaegen, Josephus van deel 5 NR blad 54, met vrouw ; magazijnbediende; Balk 333 (Raadhuisstraat 14); 30 jan 1917 - 18 jul 1919
Puylaert, Polydorus deel 5 NR blad 135, met vrouw en kinderen; bankwerker; Balk 382 (Dubbelstraat 13); 24 jan 1917 - 18 jul 1919
Piens, Hector Richard deel 5 NR blad 136, met vrouw en kind; voerman; Balk 385 (Dubbelstraat 9); 25 jan 1917 - 18 jul 1919
Poncelet, Albert deel 5 NR blad 137, met vrouw; kantoorbediende; Balk 237 (Westeinde 8); 26 jan 1916 - 18 jul 1919
Peulinckx, Julius deel 5 NR blad 138, met vrouw en kind; sergeant-majoor; Mirns en Bakhuizen 31
Quaedvlieg, Oscar Louis Pierre deel 5 NR blad 141, met vrouw en schoonmoeder; Mirns en Bakhuizen 250; ?? - 28 jul 1919
Recolet, Armand deel 5 NR blad 154; met vrouw en kind; coiffeur; Balk 17 (Pypsterstikke 2); 11 jan 1917 - 18 jul 1919
Ruijsscher, Carolus Xaverius deel 5 NR blad 199, met vrouw en kinderen; marechausse in België; Harich 98 (Lorbuorren 3)
Schlosser, Antoine Constant deel 6 S blad 181, met vrouw en kinderen; directeur van een postkantoor; Harich 102 (Welgelegen); 25 jul 1917 - 18 jul 1819
Smedt, Camillius de deel 6 S blad 182, met vrouw en kinderen; spoorwegarbeider; Oudemirdum in een barakje bij het voormalig Interneringskamp op Elfbergen; 3 feb 1917 - 18 jul 1919
Seeuws, Achille deel 6 S blad 183; met vrouw; bloemist; Oudemirdum 12; 3 feb 1917 - 18 jul 1919
Selschatten, Camilla deel 6 S blad 185; verpleegster in het vrouwenhospitaal te Rijs; 11 april 1917 - 18 jul 1919
Struelens, Felix deel 6 S blad 190; met vrouw; magazijnknecht; Balk 237 (Westeinde 8); ?? - 18 jul 1919
Renkin, Jeanne deel 7 TV blad 27; gehuwd met Thonnard uit Chokier; kamp te Rijs; 27 nov 1917 - 18 jul 1919
Uyttendaele, Petrus Frans deel 7 TV blad 42; met vrouw en twee kinderen; commissaris van politie; Balk 333a (Raadhuisstraat 14); ??? - 17 jun 1919
Wolf, George Vital de deel 8 WZ blad 104; met vrouw; politieagent; Mirsn en Bakhuizen 275; 6 feb 1917 - 18 jul 1919
   
     
Nederlanders:
kolonel jhr. E.A. Teding van Berkhout commandant van het Interneringsdepot Gaasterland  
kolonel C.A. Heshusius chef van de administratie van het Interneringsdepot Gaasterland  
1e luitenant jhr. P.J. Boogaert commandant van de huzaren die het Interneringsdepot bewaken (Paul Jacqeus)  
mr. P.S. Gerbrandy bezoek interneringskamp foto
Fokke Flapper gelegerd in de Lagere School in Wijckel  
Ids Hendrikus van der Weij Nederlands militair van de bewakingspost te Woudsend  
ds. Pieter Bootsma lid Gaasterlandse commissie voor hulp aan de geïnterneerde Belgen  
Gerardus P. Nolmans sergeant-majoor, opzichter van het Interneringsdepot te Balk. Dubbelstraat, Balk
Hendrik Herman Fredrik Vierdag lid Gaasterlandse commissie voor hulp aan de geïnterneerde Belgen  
Gerben van der Veen was kok in het kamp te Oudemirdum  
Willem Kila straatzanger zingt in 1915 een lied voor de Belgische vluchtelingen  
     
 
 
lijsten uit het bevolkingsregister van de gemeente Gaasterland:
  geboorten huwelijken overlijden  
 
 
 
lijst 15
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
In deze lijst 3 pagina's met namen van geïnterneerde Belgische militairen in de gemeente Gaasterland.
pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4
 
 
 
lijst Rijs
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Op deze niet gedateerde lijst staan hoeveelheden eierbriketten en antraciet verstrekt aan geïnterneerden in het interneringskamp te Rijs. Het betreft de maanden november en december van een niet genoemd jaar, waarschijnlijk 1917.
pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4
 
namen van deze lijst waar meer van bekend is: Franciscus Cuypers, Frans Leemans, Louis Pinte, Michaël Verreth, Alfons Verstraeten
 
 
 
lijst burgervluchtelingen
bron: Tresoar, beschikbaar gesteld door Kees Bangma
Lijst met namen van burgervluchtelingen uit België die per 1 januari 1915 verblijf hielden in de provincie Friesland. Wat opvalt aan deze lijst dat er in de gemeente Gaasterland en aangrenzende gemeentes binnen het interneringsdepot geen burgervluchtelingen opgevangen zijn.
voorpagina, pagina 3 A-B, pagina 4 B-D, pagina 5 D-G, pagina 6 G-J, pagina 7 J-M, pagina 8 M-R, pagina 9 R-T, pagina 10 T-W, pagina 11 W-Z
 
 
laatste wijziging: 5 februari 2019