foto's met onbekende personen
 
lokomotief
foto 262-003 beschikbaar gesteld door Durk Strikwerda
Waar is deze foto genomen? Bij het station in Stavoren? Welke lokomotief is dit? Zijn dit Nederlandse militairen?
 

Durk Strikwerda bezit een kistje met foto's, afkomstig van zijn grootvader, ook Durk Strikwerda (1890-1978), die ten tijde van de 1e wereldoorlog in Staveren bij’t spoor werkzaam was als rijtuigpoetser. Later in Groningen. Durk Strikwerda is geboren op 17 mei 1890 te Bozum als zoon van Meinte Durks Strikwerda (arbeider te Bozum, koemelker te Stavoren) en Sjoukje Alles Wedzinga. Het gezin verhuisde naar Stavoren waar Meint en later in 1917 ook Durk werk kreeg bij de spoorwegen. Durk trouwt in 1911 met de uit Balk afkomstige Antje Harmens Bosma (1887 Balk - 1948 Stavoren).

In Stavoren kreeg de familie Strikwerda contact met de daar gelegerde Dingenus Polderman tijdens de mobilisatie in 1914 / 1915 getuige een aantal foto's met de naam Polderman op de achterzijde. Na de oorlog bleef er contact omdat beiden werk hadden bij de spoorwegen.
 
mobilisatie
foto 262-004 beschikbaar gesteld door Durk Strikwerda
Links staat Dingenus Polderman. Is dit de zeewering bij Stavoren?
 
mobilisatie
foto 262-002 beschikbaar gesteld door Durk Strikwerda
Links zit Dingenus Polderman en de derde van links staat de in Stavoren woonachtige Ruurd de Boer (1882-????). In het dagelijks leven was hij schoenmaker. Op de loods staat: "vetstamperij 1e en 4e compagnie". Is deze foto gemaakt in Stavoren?
 
paard en wagen
foto 262-006 beschikbaar gesteld door Durk Strikwerda
Kaart verstuurd op 28 mei 1918 vanuit Assen naar de familie Strikwerda in Stavoren met daarop een veldkeuken. De foto zal genomen zijn aan de vaart in de buurt van de kazerne in Assen. Links op de bok zitten Dies (Dingenus) Polderman en daarnaast Jentje de Roos. Daarachter staan van links naar rechts Blokland, Arie Lakerveld (van Sliedrecht), Ruurd de Boer. De namen van de mannen naast de wagen zijn niet bekend.
 
Polderman
foto 262-007 beschikbaar gesteld door Durk Strikwerda
 
.Polderman
foto 262-005 beschikbaar gesteld door Durk Strikwerda
Dingenus Polderman en Antje de Jong.
Dingenus Polderman, geboren op 14 mei 1893 te Sint Maartensdijk, als zoon van Adriaan Polderman, landarbeider te Sint Maartensdijk, en Helena Cornelia van der Ree. Arbeider/ remmer te Leeuwarden.
Op 17 maart 1920 getrouwd in de gemeente Leeuwarden:
Jantje de Jong, geboren op 9 februari 1896 te Amsterdam, als dochter van Pieter de Jong (*26 mei 1865 te Bozum), hoofdconducteur bij een spoorwegmaatschappij te Leeuwarden, en Antje Moezelaar.
Kinderen: Antje en Adriaan
 
laatste wijziging: 24 december 2013