Camille de Smet
 
Camille de Smet was geïnterneerd bij veehouder Wieger Draaijer aan de Nijebuorren te Hemelum. In de loop van 1917 is hij waarschijnlijk overgeplaatst naar het interneringskamp in Harderwijk. Na de grote oorlog bleef er contact met de familie Draaijer in Gaasterland. Onderstaande foto's en brieven zijn bewaard gebleven.
 
Camille de Smet
foto 242-005 beschikbaar gesteld door Grietje de Vries-Draaijer
Camille de Smet, wachtmeester, barak 36 te Harderwijk krijgt bovenstaande foto.
op de achterzijde staat: Madames met Van Bogaart, Groote Baen, Melsele,waes
 
Harderwijk
op 28 juni 1917 wordt er vanuit het interneringskamp Harderwijk een kaart gestuurd naar dhr. J.B. de Donder in Hemelum
Wie was de afzender en wie was J.B. de Donder?
klik op bovenstaande afbeelding voor de prentbriefkaart
 
De familie Wieger Draaijer was inmiddels verhuist van de Nijebuorren in Hemelum naar de Braamberg op Mirns. Daar ontvingen ze onderstaande brief van Camille de Smet geschreven op 30 december 1924, woonachtig op de Groote Baen 218, Melsele Waes.
Camille de Smet
 
Op 12 augustus 1945 volgde een tweede brief waarin Camille de Smet vermelt dat er gedurende de tweedewereld oorlog 57 V2 raketten zijn neergekomen in zijn woonplaats Melsele, bij Beveren ten westen van Antwerpen. De raketten hebben alleen materiële schade veroorzaakt. Het zou best kunnen dat deze raketten zijn afgevuurd uit het Rijsterbos waar hij in 1915 vlakbij geïnterneerd is geweest.
 
groepsfoto
foto 242-002 beschikbaar gesteld door Grietje de Vries-Draaijer
Tussen de bewaard gebleven brieven zat ook deze groepsfoto. Onduidelijk is waar hij is genomen. Waarschijnlijk niet de boerderij aan de Nijebuorren in Hemelum. Misschien in Oudemirdum. Het is ook niet bekend of Camille de Smet op de foto staat.
op het bord staat geschreven: 1915 Jei nous avons chanté et pleuré
 
Nijebuorren te Hemelum Nijebuorren te Hemelum
foto 235-001 beschikbaar gesteld door Tjeerd Wiersma foto 235-002 beschikbaar gesteld door Tjeerd Wiersma
De boerderij van Wieger Jurjens Draaijer op de hoek van de Nijebuorren en de Mienstwei bij Hemelum.