Achille Dewulf
 
Achille Dewulf
 
In Gaasterland werd de geïnterneerden o.a. onderdak verleend in de oude R.K. Kerk te Bakhuizen die in 1914 juist werd vervangen door een nieuw gebouwde kerk. De meeste vluchtelingen zullen echter wel ondergebracht zijn geweest in een steenfabriek in Rijs, waarvan ik een prachtige ansichtkaart bezit die ook nog met Woudsend heeft te maken.
Op de afbeelding ziet u al dan niet in uniform geklede vluchtelingen met rechts grote barakachtige gebouwen. Deze kaart werd door Achille Dewulf, Ouvrier-Charpentier (werkman/timmerman), 4e Batterie de place, Interné à Rijs (G). op 8 december 1915 gestuurd aan brievenbesteller Jelle Bruinsma te Woudsend. Achille Dewulf was een militair, want de kaart werd portvrij verstuurd vanuit het Interneeringsdepôt Rijs en vermeldt in een apart stempel “Militaires étrangers internés dans les Pays-Bas” en handgeschreven “Service Militaire”. Achille schrijft in het Nederlands (hij zal dus een Vlaming zijn geweest):
“De groetten aan de smid en vrouw en aan Attje (?). Tot later. Alles gaat goed met mij, men hoeft niet ongerust te zijn, maar ben toch onwennig, voor een zekere reden maar het zal beteren met ter tijd”.
Een raadselachtige tekst die we toch wel gedeeltelijk kunnen ontcijferen. De smid en zijn vrouw waren Rienk en Gerritje Posthumus; laatstgenoemde was een zuster van de vrouw van brievenbesteller Bruinsma. Was Attje (?) een Woudsender meisje waar Achille een beetje onwennig van was? Mevrouw H. Visser-Bruinsma, een dochter van de brievenbesteller, gaf mij niet alleen deze kaart maar ook een foto van haar ouders te leen, waarover zij vertelde dat deze levensgroot was nagetekend door een Belgische vluchteling en lange tijd in een der kamers van hun huis heeft gehangen. Zou het Achille Dewulf zijn geweest die het echtpaar Bruinsma uittekende? Ik houd het bepaald niet voor onmogelijk, ook gezien het beroep van Achille.
 
artikel geschreven door de oud Woudsender Jan J. de Vries en gepubliceerd in dorpskrant De Driuwpôlle van november 2001
foto's en artikel beschikbaar gesteld door Historische Kring Woudsend
 
Achille Dewulf
De handtekening van Achiel Dewulf is gevonden door timmerman Anne Bajema uit Sloten bij een recente verbouwing van de Nederlands Hervormde pastorie te Wijckel. De foto is beschikbaar gesteld door Kees Bangma.
 
pastorie Wijckel
In 1915 werkt timmerman Achille Dewulf uit Aartrijke (onder Brugge), aan de nieuwbouw van de pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk te Wijckel.