Remi van Brabant
 
Remy van Braband
bron: Liste 15 uit het archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Remi van Brabant Remy van Braband
foto's zijn beschikbaar gesteld door Greet Debacker uit België, kleindochter van Remi van Brabant
 
Remy van Braband
 
Remi van Brabant is geboren op 6 april 1870 te Olmen. Op 04 augustus 1914 werd hij opgeroepen en moest vrouw en vier kinderen achterlaten. Begin 1915 zijn ze gevlucht naar Nederland. Zijn vrouw, Josephine Goossens, is op 14 oktober 1916 overleden in Belgié.
Remi van Brabant kwam terecht in het kamp in Gaasterland. Hij werd tewerkgesteld in het Friese dorp Bakhuizen bij een grote herenboer waar hij instond voor de verzorging van de paarden en ook werk verrichtte op het veld.
 
Het is nog niet helemaal duidelijk waar Remy aan het werk is geweest in Bakhuizen.
Ten eerste, wat moet je verstaan onder ‘hereboer’? Heeft die veel koeien, veel personeel of veel land, of woont die in een mooie en grote boerderij?
Er is een ledenlijst van boeren die lid waren van de zuivelfabriek Hemelum, Deze lijst laat in Bakhuizen 25 boeren zien, waarvan er 5 meer dan 25 koeien hadden.
Degene met de meeste koeien was Jan J. Monkelbaan met 32 stuks.
Verder had Johannes A Konst (De Toekomst) 30,
Zijn buurman Sjoerd J Monkelbaan 29,
Aan de kant van de eendekooi was nog Tjitte Agricola met 27
Klaas van der Wey met 25 koeien.
Deze cijfers zijn van na de 1e wereldoorlog. Die cijfers waren in de periode 1914-1918 beslist niet gunstiger.
 
In eerste instantie werd gedacht aan Johannes A. Konst de genoemde "hereboer"was , maar hij had in die periode een tuindersbedrijf. Pas in 1920 begon hij met een gemengd bedrijf. En later bouwde hij "De Toekomst" aan de Bakwei.
 
gezin Remy van Braband
vrouw en kinderen van Remy
 
Remy van Braband Remy van Braband
 
foto's zijn beschikbaar gesteld door Greet Debacker uit België, kleindochter van Remi van Brabant
 
laatste wijziging: 10 april 2018