pater Benignus Beets
 
pater Benignus Beets
foto 216-015 beschikbaar gesteld door Renneke Piersma
Pater Benignus Beets van het Augustijnenklooster aan de Academiestraat te Gent.
 
plechtige communie
foto 216-005 beschikbaar gesteld door Renneke Piersma
pater Beets als aalmoezenier tussen de kinderen op de boerderij van Tomas Monkelbaan in Sondel na hun plechtige communie.