Wijckel, Lijnbaan 14
 
Lijnbaan 14
foto beschikbaar gesteld door Gerrit Roskam uit Zoetermeer
 
Links het geïnterneerde Belgische gezin. De naam van het gezin is niet bekend. Rechts Grietje Strampel - Mink (1859-????) en haar jongste zoon Geesbert Strampel (1897-1968) voor hun woning aan de Delbuursterweg 16 te Wijckel. Nu is dit Lijnbaan 14.

Na de familie Strampel hebben er achtereenvolgens gewoond: familie Roskam, familie Goddijn, familie Gerritsen (recreatiebewoning), familie Van der Velde (recreatiebewoning) en nu de familie Schaap-van der Woude (weer permanente bewoning).

 
familie Strampel
Hendrik Strampel, geboren op 8 juni 1853 te Oosterzee als zoon van Albert Folken Strampel, arbeider te Oosterzee, en Hendrikje Hendriks Ram. Visser van beroep. Overleden op 7 augustus 1910 te Wijckel, 57 jaar oud.
Op 9 juli 1880 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Grietje Mink, geboren op 23 oktober 1859 te Oosterzee, als dochter van Wieger Klazes Mink en Trijntje Harmens Drent. Overleden op
kinderen:
Albert, geboren op 21 mei 1881 te Oosterzee. Op 9 november 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Annigje Haga, oud 26 jaar, geboren te Ruigahuizen als dochter van Johannes Gosses Haga en Baukje Jans Oord. 
Wieger, geboren op 1 april 1883 te Almenum in een woonschip.
Hendrik, geboren op 18 januari 1885 te Sneek.
Geesje, geboren op 21 april 1887 te Sloten. Overleden op 21 oktober 1894 te Sloten, 7 jaar oud.
Folken, geboren op 23 juni 1890 te Lemmer. Op 14 mei 1914 getrouwd in de gemeente Haskerland met Lipkje Koopmans, oud 28 jaar, geboren te Joure als dochter van Johan Frederik Coenraad Koopmans en Swaantje de Leeuw.
Trinus, geboren op 23 juli 1892 te Sloten. Overleden op 26 juli 1892 te Sloten, 3 dagen oud.
Trijntje, geboren op 14 november 1893 te Sloten. Op 4 maart 1915 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Ruiter, oud 21 jaar, geboren te Echten, als zoon van Cornelis Ruiter en Wiegertje Pen.
Geesbert, geboren op 21 januari 1897 te Follega.
 
Lijnbaan 12 en 14
foto gemaakt door Hinke Terpstra
Dit is de oprit naar de woningen Lijnbaan 12, 14, 16. Links verscholen tussen de bomen Lijnbaan 14, de plek waar de woning van de familie Strampel heeft gestaan en rechts Lijnbaan 12..
 
Lijnbaan 14 Lijnbaan 14
foto 273-001 beschikbaar gesteld door de familie Schaap-van der Woude foto 273-002 beschikbaar gesteld door de familie Schaap-van der Woude
De woning in gebruik als tweede woning. Tijdens de sloop in 2004.
 
Lijnbaan 14
foto 273-003 beschikbaar gesteld door de familie Schaap-van der Woude
Vervangende nieuwbouw.
 
laatste wijziging: 1 maart 2014