Wijckel, Jeen Hornstraweg 9
 
Jeen Hornstraweg 9
plankje beschikbaar gesteld door de familie Boersma, Jeen Hornstraweg 9 te Wijckel
Waarschijnlijk was Alfons Frans geInterneerd bij de familie Hepkema in Wijckel. Hij laat in ieder geval zijn naam achter op het dakhout van de woning aan de huidige Jeen Hornstraweg 9 in Wijckel.
Op 7 februari 1916 wordt de zoon Leopold René geboren van de 30 jarige Alpons Frans, timmerman, en zijn vrouw Joanna Theresia Verboven. Beiden afkomstig uit St. Anthonius Brecht.
 
familie Hepkema
Rentenierend boer Watze Tjebbes Hepkema en zijn vrouw Antje Sietzes Sietzema kopen de woning in 1911 van Jacobjen Jacobs Baayma (weduwe van Roelof Feikes Falkena) Ze laten de woning in 1912 verbouwen. Daarvoor was Watze Hepkema boer op "Zorgvliet" in Wijckel.
 
Watze Tjebbes Hepkema
Uit het Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 17 januari 1917
meer informatie over Watze Hepkema is te vinden onder deze link
 
Jeen Hornstraweg 9
foto beschikbaar gesteld door Hinke Terpstra
De woning rond 1965.