Wijckel, Iwert 17
 
Iwert
foto beschikbaar gesteld door Gerrit Leffertstra
 
Geïnterneerde Belgen op de boerderij van Gerrit Leffertstra aan de Iwert in Wijckel in 1915.
Op de achterste rij uiterst rechts Harmen van Meer. De twee kleine meisjes in het midden zittend op de bank Pietje Leffertstra en Aaltje Leffertstra (1912-1956). Rechts daarnaast hun moeder Hitje Sierdsma (1879-1972) en vader Gerrit Leffertstra (1877-1943). De drie jongens voor v.l.n.r. Pier Leffertstra (1910-2000), Wietse van der Meer en Age van der Meer.
 
Gerrit Leffertstra en Hitje Sierdsma trouwden op 14 mei 1908 in de gemeente Schoterland. De geboorteplaats van Hitje Sierdsma, Rotstergaast, lag in deze gemeente. De vader van Gerrit, Pier Gerrits Leffertstra (1843-1927) was één van de oprichters van de coöperatieve zuivelfabriek te Harich in 1897.
 
Pier Leffertstra geboorte Aaltje
Uit Het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 19 januari 1910 Uit Het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 4 december 1912
 
vrije kampeerder  
 
De Tjasker
 
www.campingdetjasker.nl
 
 
 
 
<<< Uit de Leeuwarder Courant van 15 juli 1974