Sondel, Jacobus Boomsmastraat 62
 
Jacobus Boomsmastraat 62
foto 287-001 beschikbaar gesteld door mevrouw Douwtje Risselade-Spoelstra uit Sint Nicolaasga
In het voorjaar van 1915 maakt veldwachter Petrus Reekers uit Sondel een inventarisatie van het aantal geïnterneerden in Sondel. Bij veehouder Brant Martens van der Goot op Sondel nummer 11, nu Jacobus Boomsmastraat 62, waren 107 Belgen gehuisvest. Circa 43 daarvan staan op deze foto genomen achter de schuur naast de boerderij. Rechts achter onder de stip staat arbeider Marten Spoelstra, de grootvader van de inzendster van de foto. De familie Spoelstra woonde in een kleine arbeiderswoning (Sondel 78, nu Jacobus Boomsmastr. 43) schuin tegenover de boerderij van de familie van der Goot
Eén van de geïnterneerde Belgen was Francois de Winter.
Landbouwer Marten Brants van der Goot (1838-1914) koopt in 1890 deze boerderij in Sondel met 84ha land te Sondel, Wijckel en Ruigahuizen voor een bedrag van f 45.500,- van jonkheer van Swinderen. Zijn zoon Brant neemt deze in 1914 over. Op 12 mei 1916 ruitlt hij van boerderij met zijn broer Melle Martens van der Goot op Wijckel nummer 50, nu Jeen Hornstraweg 15.
 
Jacobus Boomsmastraat 62
foto 044-020 beschikbaar gesteld door Doede Deinum
De achtergevel van de boerderij met rechts de houten schuur waar de foto met geïnterneerde Belgen is genomen.
 
meer informatie over deze historische locatie is de vinden op de website van Doede Deinum www.riedo.nl
 
familie van der Goot
Marten Brants van der Goot, geboren op 2 augustus 1838 te Balk als zoon van Brant Martens van der Goot en Janke Hylkes Jeepsz. Overleden op 24 september 1914 te , 76 jaar oud.
Op 7 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Durkje de Koe, geboren op 4 september 1846 te Elahuizen, als dochter van Melle Ages de Koe en Jeltje Walters Zuiderveld. Overleden op ? te ?
kinderen:
Brant, geboren op 3 mei 1869 te Wijckel. 1.) Op 5 september 1896 getrouwd in de gemeente Idaarderadeel met Hyke Klazes Nijdam.
2.) Op 27 maart 1913 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Katharina Poppes.
Melle, geboren op 27 januari 1871 te Wijckel. Op 9 mei 1901 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Grietje van der Gaast.
Petrus, geboren op 6 januari 1873 te Wijckel.
Jeltje, geboren op 22 oktober 1875 te Wijckel
Jeltje, geboren op 18 april 1877 te Wijckel.
Jan, geboren op 28 augustus 1879 te Wijckel.
 
laatste wijziging: 26 augustus 2014