Sondel, Jacobus Boomsmastraat 56
 
familie Akkerman
foto 027 archief Mar en Klif
 
Deze foto is genomen in 1918 bij de klompmakerij van Jan Akkerman in Sondel.
v.l.n.r.
Jan Akkerman, belg Cyriel van der Helstrate, Harmen Akkerman, Jantje Akkerman-Kluitenberg, Akke Akkerman, Heiltje Akkerman
 
Harmen Akkerman
foto 044-017 beschikbaar gesteld door Doede Deinum
Jan Akkerman staat achter de heg voor zijn woning in Sondel. De foto is van circa 1925.
 
boerenboelgoed  
boerenboelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 28 april 1926
 
Jan Akkerman was boer en klompmaker.
1926 was er boereboelgoed en heeft hij de veehouderij beëindigd en eind 1928 even verderop een woning laten bouwen.
Zoon Harmen heeft de klompenmakerij voort gezet en is later ook weer boer geworden. Harmen zijn zoon Jan heeft de klompmakerij voortgezet op de plek waar nu de rotonde Wijckel - Sondel staat.
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 22 april 1926
 
 
 
meer informatie over deze historische locatie is de vinden op de website van Doede Deinum www.riedo.nl
 
familie Akkerman
Jan Akkerman, geboren op 21 november 1858 te Oosterzee als zoon van Jan Roelofs Akkerman, schipper te Oosterzee, en Grietje Jans Bangma. Klompenmaker en boer te Oosterzee en Sondel. Overleden op 14 oktober 1940 te Sondel, 84 jaar oud.
1. ) Op 3 juli 1879 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Aukjen Koenen, geboren op 17 september 1857 te Echten als dochter van Pier Wouters Koenen, veenman te Oosterzee, en Jeltje Raukes Kuipers. Overleden op 28 juli 1893 te ?, 35 jaar oud.
kinderen:
Grietje, geboren op 16 december 1879  te Oosterzee.
Pier, geboren op 17 juli 1881 te Oosterzee.
Jeltje, geboren op 10 juni 1883 te Oosterzee. Overleden op 29 juli 1883 te Oosterzee, 7 weken oud.
Jeltje, geboren op 19 april 1885 te Oosterzee.
Jan, geboren op 15 september 1887 Oosterzee. 
Antje, geboren op 9 december 1889 Oosterzee.
Harmen, geboren op 7 december 1892 te Oosterzee.
 
2. ) Op 14 mei 1897 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Jantje Kluitenberg, geboren op 25 februari 1871 te Scherpenzeel, als dochter van Jacob Everts Kluitenberg en Heiltje Wybes Klijnsma. Overleden op 4 februari 1964 te Sondel, 93 jaar oud.
kinderen:
Roelof, geboren op 25 februari 1898 te Oosterzee.
Heiltje, geboren op 6 maart 1902 te Sondel.