Sondel, Jacobus Boomsmastraat 43
 
familie Spoelstra
foto 287-002 beschikbaar gesteld door mevrouw Douwtje Risselade-Spoelstra uit Sint Nicolaasga
 
Bij de familie Spoelstra waren in 1915 twee Nederlandse militairen ingekwartierd. Waarschijnlijk de twee rechts op de foto. Zittend op de stoelen in het midden Marten Spoelstra (*1866), arbeider bij de familie van der Goot, en zijn vrouw Douwtje Veenstra (*1869). Uiterst links staat hun zoon Pieter Spoelstra (*1895), daarnaast met de driekwartbroek staat Anne Spoelstra. Rechts achter haar moeder staat Antje Spoelstra (*1897).
Van het Belgisch? echtpaar en hun baby is geen naam bekend. Ook de naam van de soldaat achter Pieter en Anne is niet bekend.
 
blikken schuur
foto 044-019 beschikbaar gesteld door Doede Deinum
De arbeiderswoning (Sondel 78) met schuur (Sondel 77) gebouwd in 1908 in opdracht van Brant Martens van der Goot uit Sondel. De man op de foto is Melle Martens van der Goot. Brant experimenteerde op deze "bouwpleats" met bemesting van de akkers en zaden enz.
Van de woning en de schuur is nu niets meer terug te vinden. Op deze locatie staat nu een moderne woning. (google streetview)
De woning is tot mei 1916 bewoond geweest door de familie Marten Spoelstra. Zij vertrekken naar Britswerd. Auke Pruiksma komend vanuit Woudsend blijft hier wonen tot december 1916. Daarna vestigt Okke van Solkema zich op dit adres. De schuur is gesloopt in 1929.
 
familie Spoelstra
 
Marten Spoelstra, geboren op 7 mei 1866 te Sondel als zoon van Pieter Martens Spoelstra, arbeider te Sondel,  en Rintk Eeltjes Mulder. Overleden op 23 september 1943 te Britswerd?, 77 jaar oud.
Op 5 mei 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Douwtje Veenstra, geboren op 5 januari 1869 te Oudega (HON), als dochter van Douwe Bottes Veenstra en Antje Popkes Steigenga. Overleden op 12 juni 1931 te Britswerd , 62 jaar oud.
kinderen:
Pieter, geboren op 13 juni 1895 te Sondel. Op 23 oktober 1922 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aaltje Wijngaarden, 25 jaar oud, geboren te Sloten als dochter van Tjerk Wijngaarden en Johanneske van der Kerk.
Antje, geboren op 25 januari 1897 te Sondel. Overleden op 13 april 1944 te Heerenveen, 47 jaar oud. Op 23 mei 1923 getrouwd in de gemeente Baarderadeel met Gerrit Waringa, 25 jaar oud, geboren te Oldeboorn als zoon van Kornelis Gerrits Waringa en Johannes Jelles Wagenaar.
Anne, geboren op 31 oktober 1903 te Sondel. Op 14 januari 1928 getrouwd in de gemeente Baarderadeel met Sjoukje Keuning, 21 jaar oud, geboren te Britswerd als dochter van Mienje Keuning en Aaltje Bakker.
 
laatste wijziging: 28 februari 2017