Sondel, Beuckenswijkstraat 22; plechtige communie
 
Op 15 augustus 1916 brengen kinderen van geïnterneerde Belgische militairen een bezoek aan de boerderij van Tomas Monkelbaan in Sondel.
 
plechtige communie
De groep kinderen met hun ouders.
 
plechtige communie
Pater Beetz, aalmoezenier, tussen de kinderen.
Akke Rijpkema en Willemke Monkelbaan kregen bovenstaande foto's van pater Beetz als dank voor de goede ontvangst op de boerderij.
 
Op achterzijde van de foto's staan deze teksten:
Aan Akke Rijpkema, ter herinnering van het bezoek gebracht op de boerderij van wel edelen heer Thomas Monkelbaan gezamelijk met de Belgische kinderen uit Gaasterland, welke op 15 den augustus 1916 hunne plechtige communie deden. Pater Beetz, aalmoezenier. Sondel, 16 den augustus 1916.
 
Aan Willemke Monkelbaan, uit erkentelijkheid aangeboden, en ter herinnering van een bezoek gebracht aan hare boerderij, gezamenlijk met deze kinderen, daags na hunne plechtige communie gedaan in de Belgische hulpkerk in Oudemirdum in Gaasterland den 15 den augustus 1916. Pater Beetz, aalmoezenier.
 
Groepje Belgische kinderen in Gaasterland die op 15 den augustus 1916 hunne plachtige communie deden in de hulpkerk van Oudemirdum (toegewijd aan O.L. van Lourdes) En die den volgende dag bij wel edelen heer Thomas Monkelbaan op zijne boerderij kwamen spelen, en waar vergast wierden op een lekker glas melk smakelijke Friesche koekjes. Uit erkentelijkheid aangeboden door P. Beetz, Belg. aalmoezenier.
 
 
ondertrouw Thomas Monkelbaan en Akke Rijpkema Thomas Monkelbaan en Akke Rijpkema
 
Thomas Monkelbaan is op 6 september 1875 geboren te Oudemirdum als zoon van Jan Jans Monkelbaan, landbouwer te Oudemirdum, en Aat Johannes Portiek. Overleden op 26 januari 1924 te , 48 jaar oud.
Op 6 mei 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Akke Rijpkema is op 3 augustus 1887 geboren te Oldeouwer als dochter van Johannes Pieters Rijpkema, arbeider te Oldeouwer, en Antje Wiebes Kooiker. Overleden op 27 februari 1964 te ?, 76 jaar oud.
 
 
Beuckenswijkstraat 22 te Sondel", "De vijf linden.
 
De boerderij waaraan de Belgische kinderen in augustus 1916 een bezoek brachten was sinds 1898 in eigendom van de Maatschappij Gaasterland (jonkheer J.H.F.K van Swinderen.)
Thomas (*25 januari 1817 - 1907), Doeke (*23 december 1830 - 29 januari 1915) en Willemke Monkelbaan (*29 oktober 1832 - 27 april 1917) met hun neef Tomas Monkelbaan vestigen zich circa 1906 op de boerderij. Na hun vertrek in 1917/1918 wordt de boerderij afgebroken.
 
afbraak verkoop
Uit het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 30 augustus 1918 Uit de Leeuwarder Courant van 10 september 1918
 
foto's beschikbaar gesteld door Renneke Piersma
gegevens over de boerderij en bewoners beschikbaar gesteld door Feike Samplonius