Rijs, magazijn Berend van der Meer
 
magazijn Berend van der Meer
foto 277-001 beschikbaar gesteld door Zwen Harbers uit Nijverdal
Berend Barelds van der Meer had een winkel op de Schulpen in Lemmer. Hier staat hij, waarschijnlijk de man voor de openstaande deur van de schuur, bij een noodschuur naast het huidige hotel Jans aan de Mientwei in Rijs. Vlak naast de kar staat Anthoon Huisman ook uit Lemmer.
Op het bord aan de zijkant van de wagen staat geschreven: "Magazijn van B.v.d.Meer v/h Interneringsdepot Gaasterland.
Het is nog niet duidelijk of hij hier op eigen intiatief zijn handel verkoopt of dat hij in opdracht van de organisatie van het Interneringsdepot goederen aflevert. De locatie ligt vlak bij het kamp in de voormalige steenfabriek "Friso". De verdubbeling van het aantal inwoners in de gemeente Gaasterland door de komst van de Belgische militairen was voor handelaren buiten Gaasterland natuurlijk ook een extra bron van inkomsten.
 
 
de winkel van Berend van der Meer
 
winkel Berend van der Meer
foto beschikbaar gesteld door Hillebrand Visser uit Lemmer.
De winkel van Berend van der Meer aan de Schulpen op de hoek met de Nieuwedijk in Lemmer rond 1905. In de deuropening staan v.l.n.r.
Berend Barelds van der Meer ( 5 april 1877 te Ureterp - 3 oktober 1958 te Vlaardingen),
dochter Aukje Kamphorts - van der Meer ( 23 juni 1904 te Lemmer - 23 januari 1981 te Vlaardingen),
Durkje Hendriks Visser ( 23 januari 1877 te Lemmer - 22 mei 1937 te Lemmer)
een winkelbediende
meer over de familie van der Meer is te vinden op de website van Hillebrand Visser
meer over de winkel aan de Schulpen in Lemmer is te vinden op de website www.spanvis.nl
 
familie Anthoon Huisman uit Lemmer
 
Anthoon Huisman uit Lemmer was visser van beroep. Hij probeerde wat bij te verdienen, net als de andere vissers, in de periode dat er niet gevist kon worden. Hij ging mee met koopman Berend van der Meer uit Lemmer naar Gaasterland om daar hun koopwaar te verhandelen in het Interneringdepot. Het gezin Huisman woonde in de 2e Parkstraat in Lemmer.
In Rijs kwam Anthoon Huisman in contact met de Belgisch soldaat Th. Destrait. Deze soldaat maakt één scheerdoos (één zoon) en 3 naaidozen (3 dochters) voor de kinderen van Anthoon. Roelof Huisman Moet, woonachtig op Terschelling en kleinzoon van Anthoon Huisman, kwam bij toeval het deksel met opschrift van de scheerdoos tegen bij de voorjaarsschoonmaak in 1957 in Lemmer. Het onderstuk bleek in gebruik te zijn als rommelkistje in de schuur. De twee onderdelen werden opgeknapt en samengevoegd. Op de rand van het deksel staat:
1914 RYS 1916 - GAASTERLAND - TH. DESTRAIT - SOUVENIR DE LA GUERRE
Het kistje is vanaf 6 september 2014 te zien op onze tentoonstelling in bezoekerscentrum Mar en Klif te Oudemirdum.
 
Anthoon Huisman, geboren op 8 februari 1873 te Lemmer als zoon van Jan Huisman, visser te Lemmer, en Jacobje van der Molen.
Op 5 juni 1896 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Hotske Postma, geboren op 18 juli 1871 te Sondel, als dochter van Jouke Jans Postma en Iedskje Jans Jongstra.
kinderen:
Romke Jan, geboren op 30 september 1896 te Lemmer.
Iedskjen, geboren op 4 december 1898 te Lemmer.

Jacobje, geboren op 25 maart 1903 te Lemmer.

Marttje, geboren op 13 januari 1907 te Lemmer.
 
laatste wijziging: 15 september 2014