Rijs, Marderleane 10
 
Marderleane 10
foto 280-007 beschikbaar gesteld door Klaas Dijkstra
Deze foto is gemaakt bij de boerderij van Abe Keuning en Trijntje - Keuning - de Jong aan de Marderleane te Rijs.
Het is onduidelijk wat op het bord staat. De vrouw tussen de soldaten met lichte kleding is Wiepkje Veenstra ( * 4 maart 1894 te Oudega HON).
geheel links

Abe Keuning en Trijntje de Jong. Volgens het huisnummerregister 1911-1920 woonde de familie Keuning op Mirns en Bakhuizen 21.

 
Wiepkjen Veenstra
foto beschikbaar gesteld door Wil van Ede
In de lichte kleding Wiepkjen Veenstra ( * 4 maart 1894 te Oudega HON). Het is niet duidelijk waar deze foto genomen is. Volgens het dienstbodenregister 1911-1920 werkte ze vanaf augustus 1912 op Mirns en Bakhuizen 37, daarna Harich 101a later tot haar huwelijk met Wigle Visser in 1918 op Mirns ee Bakhuizen 119.
foto 280-007 is ook in het bezit van de familie van Ede.
 
bij de familie Keuning
foto 280-006 beschikbaar gesteld door Klaas Dijkstra
Op achterzijde van de foto staat: Aan de heer en mej. Keuning, souvenir van "Car.....bau" sergeant landweer inf. 8 januari 1915
 
 
de familie Keuning
 
Marderleane 10
foto 280-017 beschikbaar gesteld door Klaas Dijkstra
Volgens het huisnummerregister gemeente Gaasterland 1911 - 1920 had deze boerderij het huisnummer Mirns en Bakhuizen 21
Abe Jans Keuning was knecht bij boer Botte Krijns Schotanus (1840-1881) op deze boerderij in Rijs. Na het overlijden van Botte Krijns Schotanus trouwt Abe in 1890 met de weduwe van Botte, Sied Lieuwes de Jong (1847-1911). Abe trouwt in 1912 met Trijntje Jarigs de Jong.
Tot 1916 woonden hier Abe Jans Keuning (1866-1936) en zijn vrouw Trijntje Jarigs de Jong (1875-1956). Op 12 mei 1916 vestigt Inne Bottes Schotanus (1880-1943) met zijn vrouw Idskje Keulen (1886-1952) en kinderen zich op deze boerderij die eigendom was van de maatschappij Gaasterland. In 1920 koopt Schotanus de boerderij met de landerijen.
meer informatie over wethouder Abe Keuning is te vinden onder deze link