Oudemirdum; vrouwenkamp Boschkant
 
kamp Boschkant
bron: archief Mar en Klif
 
Gelegen op het terrein nabij de straatweg Rijs - Oudemirdum werd het vrouwenkamp Boschkant gebouwd. Het werd eind februari 1916 in gebruik genomen. Het dorp werd gedeeltelijk aanbesteed, gedeeltelijk in eigen beheer gebouwd door geïnterneerde vaklieden. De totale bouwkosten waren f 47.558,81. Het dorp bestond uit 5 barakken elk voor 20 gezinnen, 4 privaatgebouwen, een elektrische centrale, een badinrichting met 6 douches en kuipbad met warmwatervoorziening, een naaischool, een directiekeet, een winkel, een woning voor de directeur van de naaischool, een vierklassige school en een tweetal driekamer-woningen.

Ook werd op het terrein door de Amerikaanse Quackerorganisatie The Society of Friends een aantal woningen geplaatst en een gebouw voor het personeel. Zieken werden verpleegd in het Belgische hospitaal bestaande uit twee gecombineerde woningen gebouwd in het Rijsterbosch. Toezicht en administratie werden belangeloos uitgevoerd door majoor Höfer, de toenmalige commandant van het Kamp Gaasterland. Mevrouw Höfer - geboren Baronesse van Heemstra had de directie van de naaischool op zich genomen..

bron: www.wereldoorlog1418.nl
 
kamp Boschkant
topografische kaart uit 1932
Tussen weg van Oudemirdum naar Rijs, de Jan Schotanusweg, en de huidige Fonteinwei lag een zandpad. Langs dit pad is eind 1914 het bos gerooid. Op het gerooide perceel wedren vrouwenkamp Boschkant gebouwd. Na de ontruiming van het kamp bleef dit pad in de volksmond Belgenreed heten.
 
. kamp Boschkant kraamkliniek
foto MK002 archief Mar en Klif
De kraamkliniek.
 
kamp Boschkant
foto MK001 archief Mar en Klif
De staf van de kraamkliniek. staand van links naar rechts:
docter Hendrik Hattink huisarts uit Wijckel, ? , ?
zittend van links naar rechts:
Marie, een Belgische kraamverzorgster, kolonel Vierhandt, ?
 
dr Hattink
bron: Het Nieuws van de Dag van 27 augustus 1914
Hendrikus Hattink is geboren op 6 april 1865 te Rhenen als zoon van predikant Jan Philippus Hattink en Hermina Joosten. Hij studeerde medicijnen in Utrecht en vestigde zich op 22 april 1890 als huisarts in Wijckel. In 1930 neemt zijn zoon Jan de praktijk in Wijckel over.
 
 
laatste wijziging: 12 april 2014