Laaxum, mobilisatie
 
mobilisatie bij de familie de Vries
foto
Een groep soldaten, gemobiliseerd in 1914 - 1915, te Laaxum en ingekwartierd in de boerderij van Jan Duijes de Vries.
We zien, steeds v.l.n.r.:
Staande : Wigle Visser (toen boerenknecht), korporaal Vos, van der Werf, Jantje de Vries (dochter van Taeke de Vries en Sibbeltje Folkertsma toen te Laaxum, ze trouwde later met een Dijkstra), Froukje de Vries (dochter van Jan Duijes de Vries en Tjiets Ykes Stoffelsma, toen boer op Laaxum, tr. later met Petrus Freerks Lootsma), Renske de Vries (dochter van voornoemde Taeke en Sibbeltje), Abe Bremer (afkomstig uit Hemelum), "Cnor, de pette koopman" en sergeant Schuurmans.
Zittend : Hilarides, Ieme de Jong, Heida, Van der Wal en Tjalsma
Liggend : (Anne?) Fortuin en Van der Zee.
De foto is opgenomen bij het huis met veestalling van Taeke de Vries
 
 
familie Jan Duijes de Vries
 
 
 
 
laatste wijziging: 9 juli 2014