Kippenburg, bij Dirk Geertsma
 
Kippenburg
foto 200-364 uit het archief van de gemeente Gaasterlân-Sleat
op de achterzijde van deze foto staat:
Belgische militairen en Hollandsche het middagmaal gebruikende bij de boerderij van Geertsma te Kippenburg, september 1914
Jean ???fegoy met de aardappel op de vork, naast hem Emile Beaufort met de pet op, medisch student
 
Dirk Geertsma
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 26 september 1914
 
familie Dirk Geertsma
Dirk Geerstma, geboren op 9 augustus 1870 te Akkerwoude, als zoon van Wybe Pieters Geertsma en Sepkje Dirks de Hoop. Overleden op 5 mei 1938 te Mirns en Bakhuizen, 67 jaar oud.
1.) Op 20 april 1892 getrouwd in de gemeente Dantumadeel:
Akke van der Meulen, geboren op 25 april 1868 te Murmerwoude, als dochter van Jacobs van der Meulen en Janke Sytzes Jellema. Overleden op 1 september 1915 te , 47 jaar oud.
kinderen:
Wiebe, geboren op 4 februari 1893 te Hemelum. Overleden op 8 augustus 1950 te Sneek 57 jaar oud. Op 5 mei 1916 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Doetje Wiersma, oud 22 jaar, geboren te Oudega als dochter van Feike Wiersma en Grietje van der Weg.
Janke, geboren op 13 augustus 1895 te Akkerwoude. Overleden op 26 maart 1985 te ?, 89 jaar oud. Op 6 mei 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bauke Roelevink, oud 24 jaar, geboren te Kolderwolde als zoon van Wieger Roelevink en Klaaske de Vries.
Sepkje, geboren op 15 augustus 1900 te Oudemirdum. Overleden op 30 oktober 1976 te ?, 76 jaar oud.
 
2.) Op 20 januari 1916 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aafke Venema, geboren op ? te Akkerwoude als dochter van Eelke Tjibbes Venema, veehouder te Akkerwoude, en Trijntje Folkerts Bosch.