Hemelum, de Theebus
 
De theebus
foto beschikbaar gesteld door Sjoerd de Vries
Aan de Nijbuorren te Hemelum stond de schuur en woning van Sjouke Keulen, later van Sjoerd de Vries.
Voorheen alleen een woonhuis waar tot 1914 Anne Jans van Rijs met zijn vrouw Afke en zoon Jan woonden. Ze hadden hun boerderij op De Soal verhuurd aan Sjouke Keulen. Toen zoon Jan van Rijs trouwde verruilden ze van woning.
In 1914 gaat Sjouke Keulen hier wonen met zijn vrouw en kinderen. De schuur, vanwege zijn vorm "De Theebus"genoemd, wordt gebouwd met binten afkomstig van een verbouwing in de zuivelfabriek te Hemelum. Het lichtere hout zou afkomstig zijn van een in de buurt afgebroken windmolen. Op deze foto staan onder andere 4 geïnterneerde Belgische militairen. Ze hebben geholpen met het schilderen van de pas gebouwde schuur. Op het bord staat "Wanneer zal de trom onzer vryheid slaan"
v.l.n.r.
Riemke Keulen (1902), Margje Keulen-Zeldenrust (*1875),Trijntje, onbekend, Sjouke Keulen (*1870), Pietertje Zeldenrust (*1893), Belg, Belg, Belg, Jan Keulen (* 1904), Belg, onbekend, onbekend, onbekend, Pieter Keulen (*1903).
 
Belgische militairen
 
het gezin Sjouke Keulen
Sjouke Keulen, geboren op 20 januari 1870 te Sneek als zoon van Jan Hendriks Keulen, koemelker te Sneek, en Riemke Huisman. Overleden op 29 september 1932 te Mirns en Bakhuizen (Rijs), 62 jaar oud. Veekoopman.
Op 9 mei 1895 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Margje Zeldenrust, geboren op 18 augustus 1875 te Hemelum, als dochter van Pieter Jottjes Zeldenrust, schipper te Hemelum, en Trijntje Martens van der Meer. Overleden op 29 december 1923 te Mirns en Bakhuizen (Rijs), 48 jaar oud.
Kinderen:
Piertertje Zeldenrust, geboren op 29 december 1893 te Hemelum, dochter van Margje Zeldenrust, vader onbekend
Riemke, geboren op 13 april 1902 te Hemelum. Getrouwd met Jacobus Roskam.
Pieter, geboren op 28 maart 1903 te Hemelum.
Jan, geboren op 16 oktober 1904 te Hemelum.
Levenloos kind, geboren 19 januari 1906 te Hemelum.
 
 
 
De theebus
foto beschikbaar gesteld door Sjoerd de Vries
Deze foto is gemaakt rond 1930. Durk de Vries koopt in 1926 de woning en de schuur. De twee blinkende platen tegen de zijgevel van de schuur verwijzen naar het 1 kilometer verderop gelegen ESSO tankstation van Sietse Koster.
 
De theebus
foto beschikbaar gesteld door Sjoerd de Vries
Deze foto zal gemaakt zijn rond 1980. Van 1962 tot en met 1993 woonden Sjoerd en Wiepkje de Vries hier. Uiterst links zien we Sjoerd de Vries aan het melken. Het pand is in 2003 afgebroken.