Harich, Trophornsterweg 4; potloodtekening
 
potloodtekening
tekening beschikbaar gesteld door Hinke Terpstra uit Wijckel
 
Een potloodtekening gemaakt door de Nederlandse soldaat I.H van der Weij of J.H. van der Weij. Waarschijnlijk was hij gelegerd in hotel Reitsma te Woudsend. De wachtpost bij de brug in Woudsend moest voorkomen dat geïnterneerde Belgische militairen konden ontsnappen uit Gaasterland.
 
De tekenaar is hoogstwaarschijnlijk Ids Henderikus van der Weij.

Ids van der Weij is geboren op 25 maart 1888 te Aalsum, gemeente Oosterdongeradeel, als zoon van Hendrikus van der Weij en Albertje Bijzeit. Hij kwam uit een gezin van zeker 10 kinderen waarvan 3 kinderen jong overleden zijn.  Hij groeit op in Dokkum. Zijn vader was smid te Heerenveen, grofsmid te Aalsum en koopman te Dokkum.

Op 18 jarige leeftijd stond hij voor de klas te Donkerbroek (vanaf 1 mei 1906) . Op 1 mei 1911 kreeg hij een aanstelling aan de Christelijke Nationale school te Drachtstercompagnie, die in dat jaar is opgericht. In 1922 krijgt hij een betrekking als hoofd van de Christelijke Nationale School te Buitenpost. Op 1 april 1934 is deze school een eerste ULO-klas verbonden met als hoofd Ids van der Weij. Op 6 november 1952 werd er een nieuwe ULO-school in gebruik genomen met nog steeds Ids van der Weij als hoofd. Op 1 april 1953 ging hij met pensioen. Siemen Goslinga, een oud leerling van Ids van der Weij, heeft tekenles van hem gehad en verteld dat hij prachtige tekeningen kon maken.

Ids van der Weij trouwt op 27 april 1911 in de gemeente Ooststellingwerf met Maria Hartholt.
Kinderen:  Hillebrand 1915 -1938, Hendrik 1917, Johannes 1919, Alie ? (koerierster bij het verzet in de Tweede Wereld Oorlog)

Op 14 november 1924 oprichter van de muziekvereniging Concordia te Buitenpost.

 
Hoe komt Ids van der Weij in het leger terecht?
Hoogstwaarschijnlijk heeft Ids van der Weij als reservist onderdeel uitgemaakt van de bewakingstroepen in de zuidwesthoek van Friesland met als standplaats Woudsend in de periode van 1914-1918. Hij had namelijk op 27 april 1907 vrijstelling gekregen.
Het is namelijk heel goed mogelijk dat iemand die in eerste instantie niet in dienst is geweest, vanaf 1916 toch in dienst moest. Dit was het gevolg van de zogeheten landstormwetten van 1915. Daarin werden grote aantallen mensen die voorheen waren vrijgesteld van dienst, alsnog opgeroepen. Dit werd gedaan om enerzijds de sterkte van het leger op te voeren en anderzijds om oudere lichtingen van de landweer (die al vanaf augustus 1914 onder de wapenen waren) in de gelegenheid te stellen af te zwaaien. Over dit alles is toentertijd veel politiek gedoe geweest, maar uiteindelijk kreeg de minister van Oorlog Bosboom het door de beide Kamers.
De bewakingstroepen die vanaf de oprichting van het kamp in Gaasterland waren gelegerd, waren mensen van de landweer. De militietroepen (de mensen die korter geleden in dienst waren geweest) lagen allemaal aan onze zuidgrens. Omdat de nieuw opgeroepen landstormers werden gebruikt om landweerplichtigen te vervangen, is het goed mogelijk dat van der Weij op deze manier in Gaasterland is terecht gekomen. Hij is geboren in 1888. De mannen die onder de landstormwet vallen uit dat jaar moesten opkomen in mei 1917 en hebben gediend tot november 1918.
bron: Cees Bangma 1e wereldoorlog specialist
 
familie Klijnstra
 
De twee getekende woningen stonden aan de rand van de gemeente Gaasterland vlak bij het huidige Waterloo. In de rechter woning woonde destijds Pieter Jans Klijnstra (1843-1918). Na zijn overlijden bleef zijn vrouw Grietje Thijsses Samplonius (1842-1928) er wonen. Pier de Vries uit Elahuizen gaat er in 1929 wonen, maar heeft er niet lang van kunnen genieten. In de nacht van 3 op 4 september 1929 woedt er een hevig noodweer boven Nederland. Het koemelkershuisje wordt getroffen door de bliksem en brandt tot de grond toe af. Het wordt niet weer herbouwd.
Lolke Klijnstra ( 1875-1962) woonde met vrouw Annichje Doorn ( 1873-1946) en hun vier kinderen, Pieter (*1899), Gerben (*1901), Grietje (*1904) en Anna (*1906)) van circa 1899 - 1938 in het boerderijtje links op de tekening. Hun zoon Pieter neemt het boerenbedrijf over na zijn huwelijk met Gooitske Koornstra.
 
Lokle en Annichje Klijnstra Griet en Anna Klijnstra
Lolke Klijnstra en Annichje Doorn Griet en Anna Klijnstra
 
brand brand
Uit het Leeuwarder Nieuwsblad van 5 september 1929
 
 
 
<<< Uit de Leeuwarder Courant van 5 september 1929
 
boerderij
het boerderijtje rond 1960
 
tekening, foto's en gegevens beschikbaar gesteld door Hinke Terpstra uit Wijckel
 
laatste wijziging: 17 augustus 2014