Harich, Lykwei 3; 't Spitael
 
tentenkamp bij Harich
foto 212-001 beschikbaar gesteld door Petra Haarsma
De eerste groep vluchtelingen kwam met de veerboot uit Enkhuizen aan in Stavoren. Te voet gingen ze via de zeedijk verder naar Harich, waar ze huisvesting kregen in en bij de boerderij van Sjoerd de Vries ('t Spitael). Op de foto het tentenkamp bij 't Spitâel
 
eerste opvang bij boer de Vries
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 29 augustus 1914
 
topografische kaart
topografische kaart 1932
 
meer informatie over deze historische locatie is te vinden onder deze link