Balk, Raadhuisstraat 65
 
bij de familie Jongsma
bron: foto 181-001 beschikbaar gesteld door Hennie Jongsma
Hendrik Sietzes Jongsma (1886-1964) met de hand op de schouder van zijn vrouw Duttje Johannes Stegenga (1888-1975) en drie Belgische soldaten, twee onbekende vrouwen en een kind, waarschijnlijk zoon Sietse Jongsma (, op de stoep van Balk 227, nu Raadhuisstraat 65.
 
meer informatie over deze historische locatie is de vinden op www.langsdeluts.nl