Balk, Dubbelstraat 13; smederij Larooy
 
foto 024-002 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
Een luchtfoto van de Dubbelstraat in Balk rond 1950. In het markante gebouw in het midden woonde mr. Cornelis Jan Tromp. Nu de bibliotheek en het serviceloket van gemeente De Fryske Marren. Achter woning een prachtige tuin die via de Lytse Side links op de foto te bereiken was. Tweede van rechts bovenaan met het kleinere voorhuis was de smederij van Larooy.
 
foto 217-001 beschikbaar gesteld door Anneke Larooy
Geertje Harsma, Jentje Larooy, de heer Verschelden, madam Verschelden
Pieter en Johannes Larooy
Meneer Verschelden is direct na de Duitse inval in augustus 1914 vanuit België gevlucht naar Gaasterland. Hij kon aan het werk in de smidse van Larooy in de Dubbelstraat in Balk. Zijn vrouw Madam Verschelden vluchtte later uit Brussel en kwam aan op 21 december 1914. De volgende dag, 22 december 1914 werd Johannes Larooij geboren (zit op de tafel). Madam Verschelden was naaister en heeft de doopjurk gemaakt. Deze doopjurk is nog steeds in het bezit van de familie Larooy.
 
Weromsjen yn Gaasterlân 313
In de periode 1914 – 1918 verbleven circa 3000 Belgische vluchtelingen in Gaasterland. Bij de familie Larooy in de Dubbelstraat in Balk waren soldaat Verschelden en zijn vrouw ingekwartierd. Hun exacte namen zijn niet bekend. Toch heb ik in de Belgische krant  ‘l Echo de Belge verschenen op 19 oktober 1915 een artikel kunnen achterhalen waarin het volgende staat: Pour les prisonniers en Allemagne, De la part de M. Constant Verschelden, soldat Belge interné a Balk (Gaasterland) 2,5 fl.; Pour le Comité National d’ Alimentation, De la part de M. Constant Verschelden, soldat Belge interné a Balk (Gaasterland) 2,5 fl.  Soldaat Constant Verschelden geïnterneerd in Balk schenkt fl. 2,5 voor Belgische krijgsgevangenen in Duitsland en fl. 2,5 voor het Nationaal hulp- en voedingscomité .
De Belgische persoonlijke militaire dossiers zijn digitaal te raadplegen via de website van het Koninklijk Museum van het leger en de krijgsgeschiedenis in België. Op die lijst wordt maar één Constant Verschelden genoemd. Hij was geboren op 18 april 1888 te Ledeberg (nu een buitenwijk van Gent). Verder speuren levert de wijzigingen in de burgerlijke stand op  in de gemeente Ledeberg gepubliceerd in  "Het volk: christen werkmansblad" van 1 juli 1914: Constant Verschelden, soldaat bij het artillerieregiment, Schooten met Josefin Sieron, naaister, Ledeberg.
Bij de foto kunnen we nu de volgende namen zetten: links Geertruida Larooy - Harsma, Jentje Larooy,  Constant Verschelden, Josefine Sieron en vooraan Pieter Larooy en Johannes Larooy.
 
foto 217-002 beschikbaar gesteld door Anneke Larooy
In het midden smid Jentje Larooij en rechts van hem dhr. Verschelden en waarschijnlijk geheel links dhr. Dhaenens uit België achter een tafel met allerlei siersmeedwerk. De foto is genomen voor de smidse in de Dubbelstraat in Balk.
Op het witte bord staat: IJzer- en staalwerk Verschelden - Dhaenens
 
bron: 'l Echo de Belge van 19 oktober 1915
Over het echtpaar Verschelden is niet meer bekend dan hun achternaam. In een Belgische krant bovenstaand artikel gevonden. Misschien is Constant Verschelden bij de familie Larooy ingekwartierd geweest?

foto 217-004 beschikbaar gesteld door Anneke Larooy

meer info over Constant Verschelden en Josefin Sieron
Het Belgische echtpaar Verschelden met de kleine Pieter Larooy.
 
De persoonlijke militaire dossiers zijn digitaal te raadplegen via de website van het Koninklijk Museum van het leger en de krijgsgeschiedenis.
Daar vinden we één militair met de naam Constant Verschelden op volgnummer 5 van onderstaande lijst. Geboren in Ledeberg (nu een stadswijk in Gent)
 
 
Ook voor soldaat Dhaenens zijn een aantal opties gevonden.
 
Meer informatie over de smederij is te vinden onder deze link en over de familie Larooy deze link.
 
laatste wijziging: 2 april 2017