Bakhuizen, bij de familie Konst
 
bij de familie Konst in Bakhuizen
bron: foto Herman Melchers
 
In Bakhuizen was een detachement Nederlandse soldaten gelegerd bij de familie Johannes Johannes Konst, nu Bakwei 1 te Bakhuizen. Ze verzorgden de bewakingsposten bij de zeedijk (anno 2014 ter hoogte van Wieldyk 6), bij de Steke, bij de Bakhuisterbrug (brug tussen Hemelum en Warns) en bij de Wâldbrêge (brug in Kolderwolde). Er waren 36 man gehuisvest in de timmerwinkel en op de zolder bij Johannes Johannes Konst en Stijntje Annes van der Meulen. een deel daarvan staat op deze foto.
de Nederlandse militairen v.l.n.r.:
1. sergeant de Vries uit Bolsward (schoolmeester), 2. soldaat Bruinsma (melkrijder in de buurt van Bolsward), 3. soldaat Folkert Terpstra (koopman in de buurt van Scharnegoutum), 4. soldaat Goinga (gemeentereiniger in Bolsward), 5. soldaat Jan van der Meer (slager te Parrega), 6. soldaat Pieter Couperus (uit Parrega), 7. soldaat Sies van den Berg ( uit de buurt van Scharnegoutum), 8. ?? (een bakker uit Deersum), 9. sergeant Malipaard uit Brabant, 10. Jelle Plantinga (melkrijder uit Bolsward), 11. Hoekstra (een boer uit Weidum), 12. Jan Piersma (veekoopman uit Nijland)
het gezin Konst v.l.n.r.:
Anne, Johannes Konst, Johannes jr., Maria, Stijntje Konst - van der Meulen, Gatske, Harmke
bron: Ut it argyf fan master Twerda
 
 
 
familie Johannes Johannes Konst
Johannes Konst, geboren 19 december 1873 te Mirns en Bakhuizen, als zoon van Johannes Andries Konst, timmerman te Mirns en Bakhuizen, en Gatske Annes Sikkes. Overleden op 14 oktober 1936 te Mirns en Bakhuizen, 62 jaar oud. Beroep: timmerman
Op 15 mei 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Stijntje van der Meulen, geboren op 12 maart 1876 te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Anne Lieuwes van der Meulen, timmerknecht te Mirns en Bakhuizen, en Harmke Jozefs Negenman. Overleden op 19 juli 1952 te ?, 76 jaar oud.
Kinderen:
Johannes, geboren op 26 mei 1903 te Bakhuizen. Getrouwd met Jette de Jong.
Harmke, geboren op 12 mei 1904 te Bakhuizen. Getrouwd met Sybren Weitenberg.
Gatske, geboren op 23 juli 1905 te Bakhuizen. Getrouwd met Gerben Weitenberg.
Anne, geboren op 27 december 1906 te Bakhuizen.
Maria A, geboren op 27 mei 1910 te Bakhuizen. Getrouwd met S Postma.
 
laatste wijziging: 5 april 2014