wachtpost Stavoren
 
station Stavoren
prentbriefkaart 237-050 beschikbaar gesteld door Jan Visser uit Stavoren
Het station van Stavoren gezien vanaf de sluis bij de sluisbrug. Rechts van het midden op de achtergrond de spoorloods. Links achter het station de spoorhaven.
 
wachtpost Stavoren
foto 237-053 beschikbaar gesteld door Jan Visser uit Stavoren
Opschrift bord: “Wachtpost Stavoren”.
De soldaten staan hier op het 1e perron van het station van Stavoren. Op de achtergrond de spoorloods. In deze loods hield men tussen 1914 - 1918 ook schietoefeningen, daarnaast werd hij 's winters gebruikt door de Staverse vissers. Door de lengte van het gebouw kon men hier de
haringnetten opstallen. Als jongetje van vier of vijf ging Andries Visser, de vader van Jan Visser, wel mee naar de loods.
Verteld door Andries Visser in het Stavers dialect over de mobilisatieperiode:
Ik froech heit dan, “heit binn’r ok gewearen, skiëte se ok?”
“Natuurlek wat dòchstou, sòldaten sonder gewear?” sei heit.
Nou dan hoefd ‘k niks mear te fragen. Dan war ik gauw fut, want ik war doadsbenauwd foar dy gewearen..
Later toen ik dan wat ouder war, -’t war dan nòch mobbelesasy- wúden je dat ok wel ’s siën fansels.
Dan skoaten se met fan dy ‘Margapetroanen’. Oefenpetroanen, ‘Marga’ stond ‘r op.
 
wachtpost Stavoren
foto 237-051 beschikbaar gesteld door Jan Visser uit Stavoren
Opschrift bord: “Mobilisatie 1914”
Soldaten en koks staan en zitten hier naast de spoorloods, zie foto 237-253, bij het station van Stavoren.
De 3e soldaat van rechts is Jan F. de Boer uit Stavoren, in het dagelijks leven visser van beroep.
De kaart is verzonden aan: Den Heer S L Groenendal St Nicolaasga. Postdatum 21-10-1914 -6V Stavoren. Militie.
De afzender is: A S Groenendal en hij schrijft:“Gezond en wel Overgekomen”
 
Stavoren
uit: Het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 29 augustus 1914
 
Stavoren
uit: De Tijd van 13 oktober 1914
uit: De Tijd van 16 oktober 1914
Het onderbrengen van deze 100 vluchtelingen heeft het een en ander teweeg gebracht in het kleine Stavoren. Ingezonden stukken in de Leeuwarder Courant over het "gebrek" aan gastvrijheid en een reactie daarop van de verantwoordelijke militair. De vluchtelingen zijn kort na hun aankomst in Stavoren naar het kamp in Oldebroek verplaatst.
Stavoren
uit: Leeuwarder Courant van 10 november 1914
ingezonden stuk van arts I.W. de Vries uit Franeker: Leeuwarder Courant van 14 november 1914
een reactie daarop door W.A. Faure, vaandrig der grenadiers: Leeuwarder Courant van 16 november 1914
 
Stavoren
prentbriefkaart 237-055 beschikbaar gesteld door Jan Visser uit Stavoren
Mobilisatiejaar 1917. Aankomst trein in Stavoren. Links de veerboot naar Enkhuizen in de spoorhaven. Op de wal tussen de passagiers twee Nederlandse militairen.
 
Stavoren
uit: Rotterdamsch Nieuwsblad van 26 december 1914 "Bij de soldaten zonder wapens"